OM OSS

 Gardarike AS - studietilbud innen billedkunst, musikk og entreprenørskap med fokus på lederskap for alle parter. Gardarike er en sosial entreprenør som ønsker å tilby undervisning, veiledning og utdanning innen billedkunst, musikk, ledelse til barn, unge og studenter i Norge og internasjonalt. 

Historisk forståelse, kulturopplevelser, kunst og musikk bygger forståelse og vennskapsbånd mellom mennesker. I Gardarike verdsetter vi alle menneskers bidrag og talent uavhengig av nasjonalitet, sosial tilhørighet, kjønn, alder, religion og etnisitet. Vi jobber for at våre aktiviteter og fellesskap skal bidra til personlig og faglig utvikling, utvikling av vennskap, toleranse mellom mennesker og etablering av skapende nettverk. 

Navnet Gardarike gjenspeiler flere kulturelle og historiske linjer mellom Norge og vikingetidens Gardarike, samt dagens Hviterussland, Ukraina og Russland som vi har latt oss inspirere av.